In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کتاب راک‌اندرول

سه شعر از رامتین شهرزاد، برگرفته از کتاب «راک‌اندرول»:

رامتین شهرزاد، متولد مشهد است و این ماه‌ها، در کشور ترکیه زندگی می‌کند. پناهنده است و در ماه‌های پناهندگی، می‌خواند، می‌نویسد، ترجمه می‌کند و تلاش می‌کند به زندگی با هویت واقعی همجنسگرایانه خود، با نفس‌هایی آزادانه‌تر برسد. سی ساله است و در…
ادامه مطلب ...