تئاتر و سینما صفحه اول هنر

کرم‌های شب‌تاب کجا رفتند؟

میثم سراج
این پرفورمنس همان‌گونه که از نام آن پیداست، قصد در برانگیختن اندیشه و احساسی فراموش‌شده را دارد، گونه‌ای تلاش و سعی در زنده کردن نوستالوژی...