آشیان / برچسب آرشیوها:  کرَه‌ها را روغن نکنید

برچسب آرشیوها:  کرَه‌ها را روغن نکنید

کرَه‌ها را روغن نکنید

در سال ۲۰۰۳، آقای خاتمی، سفیر سوئیس را نزد جناب جرج بوش فرستاد و انعطافی را که حد و حصر نداشت به صورت پیشنهاد سازش تقدیم کرد.  بهانه بوش در رد پیشنهاد ایران این بود؛ مراکز تصمیم‌گیری در ایران متعدد است و این «ارمغان» شما فردا می‌تواند به وسیله عوامل …

بیشتر بخوانید