آشیان / برچسب آرشیوها:  کرَه‌ها

برچسب آرشیوها:  کرَه‌ها

کرَه‌ها را روغن نکنید

کرَه‌ها را روغن نکنید – بخش ۲ کاشکی تنها غارت در کار بود.  آن همه تخریب دیگر برای چه؟  به آثار معماری چند صدساله و چندهزار ساله که عمدا تخریب شده است.  مسلمانان بیش از هزارسال در پای مجسمه‌های بودائی بامیان زندگی کردند و همواره با نگاه تحسین این آثار …

بیشتر بخوانید