آشیان / برچسب آرشیوها:  کسی از شنبه‌هایمان عکس نمی‌گیرد

برچسب آرشیوها:  کسی از شنبه‌هایمان عکس نمی‌گیرد

صلح و هویت زنانه

نگاهی به مجموعه اشعار کسی از شنبه هایمان عکس نمی گیرد اثر ناهید عرجونی زنان در بسیاری از کشورهای جهان سوم ، عموما به واسطه ی فرهنگ و نگاه مذهبی آمیخته با آن از مشارکت فعال در جنبش های ملی گرایانه و مبارزات سیاسی محروم می شوند و یا به …

بیشتر بخوانید