آشیان / برچسب آرشیوها:  کوررنگ، داستان، مهدی م. کاشانی

برچسب آرشیوها:  کوررنگ، داستان، مهدی م. کاشانی

کوررنگ

  "آن‏چه زیباست که از نیازی درونی سرچشمه بگیرد؛ که از روح بجوشد." — واسیلی کاندینسکی (با ترجمه نویسنده)   اول حس برزخی ترانزیت را دوست دارم، به لحظه‏ای بهشتی میان دو جهنم پرتکاپو می‏ماند، جهنم اولی بستن بار سفر است و کلیه کارهایی که انجام‏شان به ثانیه آخر می‏کشد …

بیشتر بخوانید