In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کورش کرم‌­پور

چهار شعر چاپ نشده از کورش کرم‌­پور

۱) تیغ ها یکی از دلایل این شعر چیزی است که در آن گوشه ی خیابان می بینم * به من حق ندادند که اگر این آدم هایی که در این خیابان ها می آیند و می روند ، تیغ نیستند پس من چرا تکه تکه به خانه بر می گردم؟ بخصوص این طبیب که هر چه نور می…
ادامه مطلب ...