آشیان / برچسب آرشیوها:  گذشته‌های نوستالوژیک

برچسب آرشیوها:  گذشته‌های نوستالوژیک

اندوه بی وطنی – گذشته‌های نوستالوژیک

یادداشتی بر کتاب “عطر زنی در آسانسور” سرودهٔ الهام گُردی در برخورد با شعرهای الهام گُردی دو چیز است که شدیداً در فضای کتاب او قابل دریافت هستند. نخست غم و اندوه حاصل از دوری و مهاجرت و دیگری رفتارهای نوستالوژیک‌گونه شاعر که گاه به تکرار رسیده است. نباید از …

بیشتر بخوانید