In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

گفتگوى محرمانه، در بالا چه خبر، گفت‌وگو، یک آقازاده، شهرگان، عزیز خسروشاهی

گفتگوى محرمانه

در بالا چه خبر؟ گفت‌وگو با یک آقازاده فرزند یکی از روحانیون صاحب نفوذ و پر قدرت در جمهوری اسلامی ایران است. پدرش از مهره‌های اصلی قوه قضاییه و از چهره‌های راست سنتی است. با وجود آن که مانند بسیاری از «آقازاده»ها سعی کرده است ظاهری…
ادامه مطلب ...