In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

گفت‌وگو، تینوش نظم‌جو، مدیر انتشارات ناکجا، پاریس، سپیده جدیری

گفت‌وگو با تینوش نظم‌جو، مدیر انتشارات ناکجا در پاریس

گفت‌وگو با تینوش نظم‌جو، مدیر انتشارات ناکجا در پاریس:به عنوان ناشر یکی از مهم ترین رسالت هایمان آزادی بیان است نشر الکترونیک و کتاب الکترونیک نزد مخاطب فارسی زبان از چه جایگاهی برخوردار است؟در دنیایی که روز به روز به سمت…
ادامه مطلب ...