In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

گفت‌وگو، سپیده جدیری، ماندانا زندیان، تدوین‌گر کتاب، امید و آزادی، ایرج گرگین

گفت‌وگو با ماندانا زندیان، تدوین‌گر کتاب “امید و آزادی” اثر ایرج گرگین

نیم قرن تجربه‌ی "گفتن و نگاشتن" در یک کتاب «کوششی برای این که بخشی از دانسته‌ها و تجربه‌های کسی که نیم قرن گفته و نگاشته است، در مجموعه‌ای گردآوری شود.»این فرازی‌ست از تعریف زنده‌یاد ایرج گرگین از کتاب "امید و آزادی"، ‌که ماندانا…
ادامه مطلب ...