آشیان / برچسب آرشیوها:  گفت‌وگو، شهرگان، سفرنامه ناصر خسرو، دکتر علیرضا زرین، دکتر رضا توکلی صابری

برچسب آرشیوها:  گفت‌وگو، شهرگان، سفرنامه ناصر خسرو، دکتر علیرضا زرین، دکتر رضا توکلی صابری

گفت‌وگوی دکتر علیرضا زرین با دکتر رضا توکلی صابری

شهرگان: آنچه در پی می‌خوانید؛ گفت‌وگوی دکتر علیرضا زرین با دکتر محمدرضا توکلی صابری است. این گفت و گو پیرامون فعالیت‌های فرهنگی و علمی‌ و نیز سفرهای دکتر توکلی صابری که در موازات مسیر سفرنامه ناصرخسرو انجام داده، صورت پذیرفته است. «دکتر محمدرضا توکلی صابری، انسانی فرهیخته که قریب هزار سال پس از …

بیشتر بخوانید