In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

گفت‌وگو، شهرگان، مهرداد قاسمفر، سایه هولناک ارشاد، عرصه فرهنگ

گفت‌وگوی شهرگان با مهرداد قاسمفر

سایه هولناک ارشاد بر عرصه فرهنگ شهرگان: سیاست‌های سخت‌گیرانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داستان مکرر این روزهاست. کمتر نویسنده و هنرمندی در ایران است که صابون ارشاد به تنش نخورده باشد و آثارش به سلامت از هفت خوان ادارات ممیزی و نظارت…
ادامه مطلب ...