آشیان / برچسب آرشیوها:  گفت‌وگو، مانا آقایی، انتشار، مجموعه شعر ، زمستان معشوق من است

برچسب آرشیوها:  گفت‌وگو، مانا آقایی، انتشار، مجموعه شعر ، زمستان معشوق من است

نگاه کردن بدون ردّ یا قبول

در گفت‌وگو با مانا آقایی به بهانه‌ی انتشار مجموعه شعر "زمستان معشوق من است"* این که زمستان در شمایل یک معشوق در شعر ظاهر شود شاید نزد ما ایرانیان به خاطر فرهنگ بهارپرستی‌مان‌ و کارکردهای استعاری متداول فصل‌ها در اشعارمان که نوعی تفکر ضدیت‌ با زمستان (به مفهوم نمادین‌اش) را …

بیشتر بخوانید