In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

گفت‌و‌شنید، نادر گلچین، هنرمند، پىش‌کسوت، آواز اىران

گفت‌و‌شنید با نادر گلچین

گفت‌و‌شنید با نادر گلچین هنرمند پىش‌کسوت آواز ایران* امروز دیگه اینطوری نیست که بگوئیم هرکسی بتواند فریاد بکشد، بیاید آواز بخواند* علت این که موسیقی ما حزن دارد و محزون است وجود ربع‌پرده است نادر گلچین به‌خاطر اجرای تصنیف مرغ…
ادامه مطلب ...