آشیان / برچسب آرشیوها:  گفت‌و‌شنید، نادر گلچین، هنرمند، پىش‌کسوت، آواز اىران

برچسب آرشیوها:  گفت‌و‌شنید، نادر گلچین، هنرمند، پىش‌کسوت، آواز اىران

گفت‌و‌شنید با نادر گلچین

گفت‌و‌شنید با نادر گلچین هنرمند پىش‌کسوت آواز ایران * امروز دیگه اینطوری نیست که بگوئیم هرکسی بتواند فریاد بکشد، بیاید آواز بخواند * علت این که موسیقی ما حزن دارد و محزون است وجود ربع‌پرده است   نادر گلچین به‌خاطر اجرای تصنیف مرغ سحر و جنس صدایش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار …

بیشتر بخوانید