In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

گفت و گو، چاپ نشده‌‌، منوچهر آتشی، احمد بیرانوند، شعر، شهرگان

گفت و گوی چاپ نشده‌‌ای از منوچهر آتشی

آشفتگی کنونی شعر، ناشی از بسنده کردنبه دریافت‌های ژورنالیستی‌ستگفت و گوی چاپ نشده‌ی احمد بیرانوند با منوچهر آتشیبر می‌گردد به سال‌ها پیش. این سال‌ها که می‌گویم چیزی بیش‌تر از هفت سال است. شوق زیادی داشتم برای فهم بیشتر یا درک…
ادامه مطلب ...