In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

گفت و گو، چاپ نشده‌‌، منوچهر آتشی، احمد بیرانوند، شعر، شهرگان

گفت و گوی چاپ نشده‌‌ای از منوچهر آتشی

آشفتگی کنونی شعر، ناشی از بسنده کردن به دریافت‌های ژورنالیستی‌ست گفت و گوی چاپ نشده‌ی احمد بیرانوند با منوچهر آتشی بر می‌گردد به سال‌ها پیش. این سال‌ها که می‌گویم چیزی بیش‌تر از هفت سال است. شوق زیادی داشتم برای فهم بیشتر یا درک…
ادامه مطلب ...