In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

گونه‌های

در آستانه بهار با یادی از فتح الله بی‌نیاز

در جلسات داوری جایزه مهرگان علم در حوزه محیط زیست بیشتر وقت‌ها بحث حفاظت از طبیعت ایران و گونه‌های رو به انقراض آن پیش می‌آید و دلواپسی‌ها برای چند و چون مراقبت از حیات وحش رو به انقراض و نوع رفتار ما انسان‌ها با آن‌ها زیاد است.ما آدم‌ها…
ادامه مطلب ...