خوانش اول مقالات

به یاد همکار صمیمی و خردورز شهروند بی‌سی به‌مناسبت زادروزش

هادی ابراهیمی رودبارکی
امروز (پنج شنبه 20 ماه می) برابر با 20 اردیبهشت، زادروز زنده‌یاد ابراهیم رزم‌آرا، شاعر، منتقد و پژوهش‌پژوه ادبی است.  ابراهیم نویسنده‌ای پرکار بود که...