In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

یوحنا نجدی، دانشگاهیان، آینده دموکراسی در ایران

دانشگاهیان و آینده دموکراسی در ایران

شکل گیری دو جنبش بزرگ دموکراسی خواهانه در قالب اصلاحات و جنبش سبز در طی کمتر از دوازده سال (۱۳۷۶-۱۳۸۸)، بسیاری از تحلیلگران جامعه ایران را بیش از پیش به این باور رسانده که از منظر جامعه‌شناختی، تحولات قابل اعتنایی در متن جامعه ایران رخ…
ادامه مطلب ...