آشیان / برچسب آرشیوها:  یوحنا نجدی، دانشگاهیان، آینده دموکراسی در ایران

برچسب آرشیوها:  یوحنا نجدی، دانشگاهیان، آینده دموکراسی در ایران

دانشگاهیان و آینده دموکراسی در ایران

شکل گیری دو جنبش بزرگ دموکراسی خواهانه در قالب اصلاحات و جنبش سبز در طی کمتر از دوازده سال (۱۳۷۶-۱۳۸۸)، بسیاری از تحلیلگران جامعه ایران را بیش از پیش به این باور رسانده که از منظر جامعه‌شناختی، تحولات قابل اعتنایی در متن جامعه ایران رخ داده است که در نتیجه، …

بیشتر بخوانید