In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ی. صفایی، الهه مرگ

الهۀ مرگ

نجوا کن بر دل شکسته ام! سینه ام سرشار از شقایق های پژمرده است و پرواز پرندگان در این ساحل بی تفاوت مرگ را به انتظار نشسته است. در این حصار پراز تیغ گردن به روزگارش باید سپرد؟ تا نسترن های بی برگ…
ادامه مطلب ...