In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ی. صفایی، الهه مرگ

الهۀ مرگ

نجوا کنبر دل شکسته ام!سینه ام سرشار از شقایق های پژمرده استو پرواز پرندگاندر این ساحل بی تفاوتمرگ را به انتظار نشسته است.در این حصار پراز تیغگردن به روزگارش باید سپرد؟تا نسترن های بی برگ…
ادامه مطلب ...