آشیان / برچسب آرشیوها:  ‌اتاق، بدون پنجره، پشت مغازه، عليرضا حسين‌آبادی ، داستان، ادبیات، شهرگان

برچسب آرشیوها:  ‌اتاق، بدون پنجره، پشت مغازه، عليرضا حسين‌آبادی ، داستان، ادبیات، شهرگان

‌اتاق بدون پنجره پشت مغازه

[email protected] تا خواستم چرخی بزنم تو رفته بودی. از آن‌طرف خيابان ديدم‌ات که می‌گفتی: «روزنامه‌ی امروز را می‌خواهم». به دکه‌ی روزنامه‌فروشی. بعد ديدم‌ات که از جوی کنار خيابان پريدی اين سمت. پای چپت فرو رفت توی جوی آب و بعد لبخندی زدی. به اطرافت نگاهی انداختی و پايت را که …

بیشتر بخوانید