In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

‏شهروند خوب، جامعهٔ ایرانی مهاجر، حبیب ناظری

‏«شهروند» خوب جامعه‌ی ایرانی مهاجر

اینک ده‌ها و بلکه صدها سال است که نشریه‌های فارسی زبان در خارج از ایران چاپ و منتشر می‌شوند. قدیم‌ترین نشریه‌های فارسی- مثل حبل‌المتین، اختر، ثریا، ارشاد- بیشتر به دلیل نبود امکانات چاپ در داخل ایران، در…
ادامه مطلب ...