آشیان / برچسب آرشیوها:  no execution day

برچسب آرشیوها:  no execution day

اعدام نه

Oct 10th, no execution day برای دوستم (مژگان. ک)، که در خرداد 60 رفت دختری بود بی‌نهایت ضعیف الجثه و لاغر. بی شباهت به کودکان گرسنهٔ آفریقایی نبود، به خصوص با آن موهای فرفری کوتاه و چشم‌های درشت‌ِ معصوم و دست و پای چون نی قلیانش!  صدایش به زحمت شنیده …

بیشتر بخوانید