In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

(Will)

وصیت‌نامه (Will)

وصیت‌نامه (Will) چیست؟ وصیت‌نامه یک مدرک حقوقی است شامل دستورالعمل‌هایی که نشان می‌دهد اموال و دارایی‌های شما پس از مرگ چگونه بین خانواده و بستگان شما تقسیم گردد. اموال و دارایی‌های شما در زمان فوت شما Estate نامیده می‌شود. در چه زمانی…
ادامه مطلب ...