In touch with Diverse Iranian Community

تصویب بهای ۳۶۰ دلار برای اجازه سالیانه پارک ماشین در خیابان‌های وست ‌اند

شهرگان: وقتی نوبت به پیدا کردن جای پارک در وست اند در داون‌تاون ونکوور می‌رسد،‌ اوضاع بحرانی است.

برای دولت شهری، یک وضعیت خوب این است که در ۸۰ تا ۸۵ موارد، جاهای پارک خیابان‌ها پر باشند و ماشین‌ها بتوانند در این وضعیت جای پارک پیدا کنند. در وست اند، در ۹۹ درصد موارد، جای پارک خالی پیدا نمی‌شود.

west-end-parking-strategy-520x260 تصویب بهای ۳۶۰ دلار برای اجازه سالیانه پارک ماشین در خیابان‌های وست ‌اند
تصویر از دولت شهر ونکوور

یا به قول دولت ونکوور، ۵ دقیقه بیشتر از زمان مرسوم و طی بیش از ۱ کیلومتر مسافت لازم است تا بتوان یک جای پارک در این محله یافت.

این ملحه به تنهایی ۴۴ هزار خانوار را در خود جای داده است و سال گذشته دولت ونکوور پیشنهاد جسورانه‌ای را مطرح کرد: اینکه قیمت سالیانه پارکینگ در خیابان‌های این محله ۶۵۰ درصد افزایش پیدا کند و از سالی ۸۰ دلار به ماهی ۵۰ دلار برسد و در مجموع برای یک سال، ۶۰۰ دلار پیشنهاد شد.

هرچند بعد از جمع‌آوری نظر ساکنین محلی و دیگر مقامات شهری، درنهایت شورای شهر ۳۶۰ دلار برای بهای اجازه پارک سالیانه در این محله را تصویب کرد و به نسبت سالی ۸۰ دلار، پارک ماشین در این منطقه را ۴۰۰ درصد گران‌تر کرد.

البته این قیمت تازه منحصر به اجازه‌های تازه برای جای پارک خواهد بود و کسانی که هم‌اکنون صاحب اجازه جای پارک سالیانه هستند، از این قیمت تازه معاف شده‌اند.

گزارش مقامات شهری که به شورای شهر تقدیم شده می‌گوید که در این منطقه ۶ هزار نفر اجازه پارک ماشین دارند ولی تنها ۲ هزار و ۷۰۰ جای پارک در این محله برایشان وجود دارد.

برای کنترل وضعیت موجود، وست اند خود به سه منطقه تقسیم شده است و محدودیت‌هایی برای پارک برای صاحبان اجازه پارک وضع شده است.

دولت ونکوور همچنین بدنبال راه‌هایی است تا بتوان با مدیریت بهتر، ۱۰ هزار ماشین بیشتر را در این محله پارک کرد. به عنوان مثال، فروش پارکینگ مخصوص ساکنین محلی ساختمان‌ها در ساعت‌هایی است که آنها از پارکینگ‌شان استفاده نمی‌کنند.

هرچند مشکل جای پارک محدود به این منطقه از داون‌تاون نمی‌شود و بعد از وست اند، یک پست وبلاگی انستیتو فریزر پیشنهاد این را داده تا قیمت‌گذاری آزاد بر تمامی محله‌های ونکوور وضع بشوند.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال