آشیان / برچسب آرشیوها:  منزلت متفاوت بودن، پایان تاریخ،، نبرد تمدن‌ها، مجتبی مهدوی

برچسب آرشیوها:  منزلت متفاوت بودن، پایان تاریخ،، نبرد تمدن‌ها، مجتبی مهدوی

به‌سوی «منزلت متفاوت بودن»؟ نه «پایان تاریخ»، نه «نبرد تمدن‌ها»

مجتبی مهدوی (استاد علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه، دانشگاه آلبرتا، کانادا)   پیش درآمد جنبش‌های مردمی در سال ۲۰۱۱ شرق و غرب را به هم پیوند زده است. جنبش سبز در ایران و بهار عرب در شرق و جنبش تسخیر در غرب گواهی بر این مدّعا است. توده‌های مردم در …

بیشتر بخوانید