آشیان / برچسب آرشیوها:  حسین دولت آبادی

برچسب آرشیوها:  حسین دولت آبادی

گذر از دیارِ آشنا

آن‌چه پیش‌رو دارید نگاه حسین دولت‌آبادی است به شعر چهار شاعر ایرانی خارج از کشور. حمیدرضا رحیمی، عیدی نعمتی، مجید میرزائی و فرامرز پورنوروز چهار شاعری هستند که آثار آن‌ها مورد نگاه و بررسی حسین دولت‌آبادی قرار گرفته است. حسین دولت‌آبادی از نویسندگان به‌نام معاصر ایرانی است که در فرانسه …

بیشتر بخوانید