چه کسی راهِ تو را خواهد رفت 

شعری از منیر طه

0

به نامِ دکتر محمد مصدق، نامِ نیک و جاودانی در تاریخ ایران

این مطلب تاکنون 135 بار مورد مطالعه قرار گرفت

 چه کسی راهِ تو را خواهد رفت؟
چه کسی حرفِ تو را خواهد گفت؟

چه کسی خونِ تو در رگهایش
موج خواهد زد و خواهد آشفت؟

هیچ مانندِ تو یکبارِ دگر
مردی از خویش برون خواهد شد؟

دامنِ خاک عزیزِ وطنم
پاک از سرخیِ خون خواهد شد؟

            چه کسی راهِ تو را خواهد رفت؟
            چه کسی حرفِ تو را خواهد گفت؟

                 چه کسی؟ چه کسی؟

ونکوور، اسفند 1379ـ مارچ 2001

 

این مطلب تاکنون 135 بار مورد مطالعه قرار گرفت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.