آشیان / برچسب آرشیوها:  آزاده دواچی، تکرارت می کنم

برچسب آرشیوها:  آزاده دواچی، تکرارت می کنم

تکرارت می‌کنم

دو شعر از آزاده دواچی تکرارت می‌کنم به هاله سحابی   “آیا دوباره باغچه‌ها را بنفشه خواهم کاشت؟ و شمعدانی‌ها را در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ آیا دوباره روی لیوان‌ها خواهم رقصید؟ آیا دوباره زنگ در مرا بسوی انتظار صدا خواهد برد؟ به مادرم گفتم: «دیگر تمام شد» گفتم: …

بیشتر بخوانید