In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

آویسا صادقی

نگاهی به مجموعه‌ی شعر مرا لمس کن سروده‌ی آویسا صادقی

ناهنجاری در زبان و استفاده‌ی متناوب از این ناهنجاری برا‌ی برقراری ارتباط با مخاطب و رساندن معنا‌ و مفهومی خاص، یکی از تکنیک‌های موثر و مورد استفاده‌ی شاعران امروزی در ایران است.  سوی دیگر این ناهنجاری عمدی در ساختار شعر در عین واسازی…
ادامه مطلب ...