آشیان / برچسب آرشیوها:  ابراهیم رزم آرا، شهرگان، ایدئولوژی، رابطه‌ با عنصر قدرت

برچسب آرشیوها:  ابراهیم رزم آرا، شهرگان، ایدئولوژی، رابطه‌ با عنصر قدرت

“‌ ایدئولوژی” و رابطه‌ی آن با عنصر “‌ قدرت”

متون را در یک تقسیم‌بندی کلی به متون «بسته» و متون «گشوده» یا «باز» تقسیم می‌کنند.  کسانی البته گروه‌بندی‌های دیگری نیز ارایه داده‌اند.  برای نمونه کاترین بلزی در کتاب «عمل نقد» متون را به خبری، امری و استفهامی تقسیم‌بندی کرده که در این تقسیم‌بندی می‌توان متون خبری و امری را …

بیشتر بخوانید