In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اربعین

شعری برای اربعین

 شعری برای اربعینخانم شبنم فرضی زاده که نشریه فارس او را از شاعران کشورمان معرفی کرده است، به مناسبت اربعین حسینی، شعری سروده است. نشریه فارس آن شعر را چاپ کرده است. از آنجایی که برخی از خوانندگان ستون طنز، با شعر آشنا نیستند، بنده یک بیت…
ادامه مطلب ...