استانی بریتیش کلمبیا صفحه اول گزارش گزيده‌ها

تحصن یک ماهه برای حفظ دره رودخانه صلح

سید مصطفی رضیئی
شهرگان – سیدمصطفی رضیئی: بعد از نزدیک به یک ماه از شروع اعتصاب به غذای کریستین هنری روبه‌روی ساختمان مرکزی هایدرو بی‌سی – اداره برق...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!