In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – بخش پایانی

یادداشت های تحقیقی دوشیزه ایزولا پریبیخصوصی: هرگز نباید خوانده شود، حتی پس از مرگ نویسنده! یکشنبهاین دفترچه خط دار توسط دوستم سیدنی استارک بدستم رسیده است. دیروز با پست آمد. روی جلد آن با خطوط طلایی نوشته بود PENSEES که در زبان فرانسه…
ادامه مطلب ...

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۹

تلگراف از سوزان اسکات به ژولیتبیست و چهارم اوت ۱۹۴۶ژولیت عزیز، من از اول هم با آمدن بیلی بی به گرنسی برای گرفتن نامه ها بشدت مخالف بودم. ابداً، تکرار می کنم ابداً به او اعتماد نکن! اجازه نده دست او به نامه ها برسد. آیوور، کمک بررس تازه…
ادامه مطلب ...

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۵

از سیدنی به ژولیتاول ژوئیه ۱۹۴۶ژولیت عزیز،لازم به فرستادن مطالب نیست. خودم برای دیدنت به گرنسی خواهم آمد. تعطیلات آخر این هفته چطور است؟می خواهم ابتدا تو، سپس کیت و همچنین گرنسی را ببینم. خیال ندارم نوشته های تو را در آنجا بخوانم.…
ادامه مطلب ...

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۲

از داوسی به ژولیتبیست و ششم آوریل ۱۹۴۶ژولیت عزیز،کار موقتم در کارگاه سنگتراشی بپایان آمد. کیت اینجاست و امیدوارم مدتی بماند. او زیر میزی که روی آن دارم برایت نامه می نویسم نشسته و با خود پچ پچ می کند. از او می پرسم چرا پچ پچ می کنی؟…
ادامه مطلب ...