آشیان / برچسب آرشیوها:  انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی

برچسب آرشیوها:  انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – بخش پایانی

یادداشت های تحقیقی دوشیزه ایزولا پریبی خصوصی: هرگز نباید خوانده شود، حتی پس از مرگ نویسنده!  یکشنبه این دفترچه خط دار توسط دوستم سیدنی استارک بدستم رسیده است. دیروز با پست آمد. روی جلد آن با خطوط طلایی نوشته بود PENSEES که در زبان فرانسه به معنی تفکرات است. من …

بیشتر بخوانید

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۹

تلگراف از سوزان اسکات به ژولیت بیست و چهارم اوت ۱۹۴۶ ژولیت عزیز، من از اول هم با آمدن بیلی بی به گرنسی برای گرفتن نامه ها بشدت مخالف بودم. ابداً، تکرار می کنم ابداً به او اعتماد نکن! اجازه نده دست او به نامه ها برسد. آیوور، کمک بررس …

بیشتر بخوانید

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۵

از سیدنی به ژولیت اول ژوئیه ۱۹۴۶ ژولیت عزیز، لازم به فرستادن مطالب نیست. خودم برای دیدنت به گرنسی خواهم آمد. تعطیلات آخر این هفته چطور است؟ می خواهم ابتدا تو، سپس کیت و همچنین گرنسی را ببینم. خیال ندارم نوشته های تو را در آنجا بخوانم. آن هارا با …

بیشتر بخوانید

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۲

از داوسی به ژولیت بیست و ششم آوریل ۱۹۴۶ ژولیت عزیز، کار موقتم در کارگاه سنگتراشی بپایان آمد. کیت اینجاست و امیدوارم مدتی بماند. او زیر میزی که روی آن دارم برایت نامه می نویسم نشسته و با خود پچ پچ می کند. از او می پرسم چرا پچ پچ …

بیشتر بخوانید