Tag : بازماندگان

رويدادها صفحه اول کانادا گزيده‌ها

«اینک ما در کتاب‌های تاریخ ثبت شده‌ایم»

محسن صفاری
شهرگان: راهپیمایی ۷۰ هزار نفره در پایان هفته گذشته، ادای شهادت بازماندگان مدارس شبانه روزی بومیان. یکشنبه هفته گذشته دهه‌ها پس از کارزاری دولتی برای...