آشیان / برچسب آرشیوها:  بازنگری جنبش 1968، نگاهی به فرانسه، انقلاب نه، بی نظمی سازنده، کلود ریفرت، محسن صفاری، پیمان وهاب زاده، دانشجویان، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  بازنگری جنبش 1968، نگاهی به فرانسه، انقلاب نه، بی نظمی سازنده، کلود ریفرت، محسن صفاری، پیمان وهاب زاده، دانشجویان، شهرگان، شهروند بی سی

انقلاب نه، بی نظمی سازنده

بازنگری جنبش 1968، نگاهی به فرانسه انقلاب نه، بی نظمی سازنده نوشته کلود ریفرت* ترجمه محسن صفاری        دانشجویان نمی‌توانند انقلاب کنند؛ حداکثر می‌‌توانند باعث انفجار یک انقلاب شوند.     راست افراطی و فاشیست‌ها سرسختانه بی‌‌بند و باری، ضعف، بی‌‌نظمی، و گسستگی در «جوامع بورژوایی» را مستمسک قرار داده، …

بیشتر بخوانید