In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بحران دموکراسی

بحران دموکراسی و برآمد رژیم‌های «اقتدارگرای انتخاباتی»

بحران دموکراسیدر این سی سال اخیر «سوسیالیزم واقعاً موجود» در شوروی سابق و اروپای شرقی فرو پاشید. در آفریقای جنوبی رژیم نژاد پرست مسالمت آمیز برکنار شد.بساط دیکتاتوری های نظامی در آمریکای لاتین (شیلی، آرژانتین و ...) برچیده شد. به عمر…
ادامه مطلب ...