آشیان / برچسب آرشیوها:  بخشودگی

برچسب آرشیوها:  بخشودگی

بخشودگی از منظر روان‌شناختی

یکی از سنت‌های زیبا و پسندیده در ایام نوروز به پیروی از طبیعت، بخشش و دگرباره اندیشی است. بدین معنا که افراد چنانچه از اطرافیان کدورتی در دل داشته باشند، باگذشت، اختلافات را کنار نهاده و همگام با طبیعت فصل جدیدی از روابط را آغاز می‌کنند. بخشودن و بخشش یک …

بیشتر بخوانید