آشیان / برچسب آرشیوها:  بس اختر تابان…، علی رضا جباری، آذردگ، سهراب اعرابی، یاد روز، ایران، جنبش سبز، شهرگان

برچسب آرشیوها:  بس اختر تابان…، علی رضا جباری، آذردگ، سهراب اعرابی، یاد روز، ایران، جنبش سبز، شهرگان

بس اختر تابان…

به بهانه ی یادروز تولد سهراب اعرابی با یاد شما گل به گلستان خوش باد! صدها بن تاک طرف بستان خوش باد! با یاد بهار، عطر گلزار شما، هرسال به یاد می پرستان خوش باد! درظلمت شب ندایی آمد به خروش . سهراب سخن سرود با بانگ سروش. صد گل …

بیشتر بخوانید