ادبیات شعر

بس اختر تابان…

علی‌رضا جباری
به بهانه ی یادروز تولد سهراب اعرابی با یاد شما گل به گلستان خوش باد! صدها بن تاک طرف بستان خوش باد! با یاد بهار،...