In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بنفشه حجازی، مردان، زنان، مجاز، سپیده جدیری، شعر، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

«حالتی که برای مردان طبیعی است برای زنان غیرمجاز است»

بنفشه حجازی: حالتی که برای مردان طبیعی است برای زنان غیرمجاز است بنفشه حجازی را به جرأت می‌توان یکی از فعال‌ترین و پویاترین چهره‌های پیشگام و پیشکسوت ادبیات معاصر ایران دانست. او نه تنها از نظر زبان و ساختار اشعار و داستان‌هایش، از…
ادامه مطلب ...