In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تقسیم کن

تقسیم کن و حکومت کن (Divide and rule)

[email protected] وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس در زمان جنگ دوم جهانی یکی از کسانی بود که باور داشت به پیروزی متفقین علیه متحدین و در این راه تبلیغ زیاد هم می‌کرد. جمله‌ی معروف او مبنی بر«دیواید اند رول» درباره مستعمرات بریتانیای…
ادامه مطلب ...