پیشنهاد سردبير دیدگاه گزيدهٔ خبر‌ها نقد و بررسی

تکنیک واسازی زبان در مجموعه شعر زندگی خصوصی سروده‌ی حسین فاضلی

آزاده دواچی
استفاده‌ی چند گانه از زبان و واسازی ساختار شعر از تکنیک‌های مشترک میان اکثر شاعران امروزی است، آنچه که کار هر شاعر و مجموعه را...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!