In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

تینا ریزخراتی

به یاد تینای «من و خواهرم»*

 -  تسلیت به کتایون ریزخراتی -سپیده جدیری - در تسلای بعضی دردها هیچ نمی‌توان گفت. هیچ حرفی جز یک «ای وایِ» کوتاه که بی هوا از قلب بیرون بیاید و راه به لب‌ها گشاید.این‌که از «من و خواهرمِ» کتایون ریزخراتی، فقط یک «من» باقی مانده باشد،…
ادامه مطلب ...