آينه در آينه صفحه اول گزيده‌ها گفت و گو

میشل ولبک: سعی کردم خودم را جای یک مسلمان بگذارم!

سپیده جدیری
گفت‌وگو از: سیلواین بورمیو ترجمه‌ی سپیده جدیری   جلد آخرین شماره‌ی نشریه‌ی «شارلی ابدو» – که درست پیش از حمله‌ی تروریستی دو اسلام‌گرای افراطی به...