آشیان / برچسب آرشیوها:  جنبش فمینیستی، سیاست، افزایش جمعیت، ایران، آزاده دواچی

برچسب آرشیوها:  جنبش فمینیستی، سیاست، افزایش جمعیت، ایران، آزاده دواچی

جنبش فمینیستی و سیاست افزایش جمعیت در ایران

 سیاست «کنترل جمعیت» یکی از سیاست های اصلی دولت ها برای نگاه داشتن جمعیت کشور و کاهش میزان زاد و ولد است. مسلما آن چه که باید در این سیاست ها در نظر گرفته شود توافق طرفین برای کنترل زاد و ولد در خانواده است. چرا که به والدین اجازه …

بیشتر بخوانید