In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

جنبش فمینیستی، سیاست، افزایش جمعیت، ایران، آزاده دواچی

جنبش فمینیستی و سیاست افزایش جمعیت در ایران

 سیاست «کنترل جمعیت» یکی از سیاست های اصلی دولت ها برای نگاه داشتن جمعیت کشور و کاهش میزان زاد و ولد است. مسلما آن چه که باید در این سیاست ها در نظر گرفته شود توافق طرفین برای کنترل زاد و ولد در خانواده است. چرا که به والدین اجازه می دهد تا…
ادامه مطلب ...