پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما گزيده‌ها هنر

سینمای ایران در سال ۱۳۹۳؛ جوی حقیر

امید حبیبی نیا
سینمای ایران در سالی که گذشت یکی از بدترین سالهای خود را سپری کرد، در حالی که بسیاری از سینماگران نزدیک به اصلاح طلبان امیدوار...