In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

حفظ قرآن

نجات از طناب دار با حفظ قرآن

در اخبار آمده بود که در استان چهار محال بختیاری، قاتلی به خاطر از حفظ کردن قرآن از طناب دار نجات پیدا کرده است.برای من که در استان سیستان وبلوچستان یک برادرم در عرض کمتر از یک ماه پس از دستگیری و دیگری در عرض کمتر از یکسال اعدام شدند و…
ادامه مطلب ...