آشیان / برچسب آرشیوها:  حق، مالکیت بدن، زنان، ابژگی تنانه، شهرگان، مدرسه فمینستی، ایران، گلشیفته فراهانی، آزاده دواچی

برچسب آرشیوها:  حق، مالکیت بدن، زنان، ابژگی تنانه، شهرگان، مدرسه فمینستی، ایران، گلشیفته فراهانی، آزاده دواچی

حق مالکیت بدن زنان و ابژگی تنانه

تن زنان به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز و مورد منافشه، از دیرباز در جنبش‌های فمینیستی مورد بحث بوده است. گرچه مسئله‌ی مالکیت بر تن، به عنوان حق طبیعی زنان در کشورهای غربی تا حدودی مرز بحران خود را پشت سر گذاشته است و جریان‌های مختلف  فمینیسم  مواضع متفاوتی …

بیشتر بخوانید