ادبیات دیدگاه نقد و بررسی

سانسور در ادبیات زنان: خلاقیت و یا حذف استراتژیکی اثر

پیش‌فرض سایت
موقعیت نویسندگان زن ایرانی در طول سال‌های پس از انقلاب نشان‌دهنده‌ی رشد و بالا رفتن مشارکت زنان به‌خصوص در حوزه‌ی ادبیات است. بااینکه سانسورهای شدید...