ادبیات پیشنهاد سردبير داستان و رمان گزيده‌ها

خیابان کانت

احسان عابدی
معرفی: احسان عابدی شاعر، داستان‌نویس و رونامه‌نگار است. کتاب نخست او «گم شده در اتاق» نام دارد که مجموعه‌ای از اشعار او را شامل می‌شود....